Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tại CyberMiles, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái phân tán cho thương mại điện tử. Phần lớn công việc này là thiết kế và thực hiện một hệ thống kinh tế. Mạng phải có khả năng thu hút một nhóm người tham gia đa dạng để chia sẻ tài nguyên để thực sự đạt được hiệu quả mạng. Cốt lõi của thiết kế CyberMiles là ưu đãi về kinh tế do CyberMiles Token (CMT) cung cấp.

XÂY DỰNG MỘT HỆ SINH THÁI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH THAM GIA VÀ THAY ĐỔI.

Thương mại điện tử đã ra đời cách đây 47 năm và đã thay đổi hoàn toàn lối sống của chúng ta. Sự đổi mới này đã mở ra những khả năng mới mà trước đây chúng ta không thể hình dung được.

Tuy nhiên, chỉ một vài tập đoàn lớn thống lĩnh trị trường. Điều này làm cho các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng mất đi lợi nhuận, cải tiến chậm chạp, người tiêu dùng và những người đóng góp trong hệ thống không được biết khoản tiền mà họ bị đánh thuế sẽ đi về đâu.

Triết lí của thương mại điện tử là “người thắng lấy hết” — chỉ một hai bên lớn nhất có thể điều khiển thị trường, điều chỉnh giá và thu gần hết lợi nhuận.

Lí do cho việc “người thắng lấy hết” là vì thương mại điện tử có hiệu ứng mạng mạnh. Mạng lưới lớn nhất của những người mua và bán sẽ thắng. Cho đến bây giờ, mạng lưới được sở hữu và vận hành bởi một tập đoàn bởi vì cần có trung ương để xác nhận tất cả giao dịch và thi hành luật lệ.

Công nghệ blockchain hứa hẹn chúng ta một mạng lưới phân quyền nơi mà “code là luật” và cộng đồng xác nhận giao dịch và thi hành luật lệ.

Cybermiles blockchain hướng đến việc xây dựng một blockchain công cộng cho tất cả giao dịch liên quan đến thương mại điện tử. Cybermiles được đặc biệt tối ưu hoá cho thương mại điện tử. Nó có lợi ích của một mạng lưới lớn, nhưng vẫn được duy trì và xác nhận bởi cộng đồng những cá nhân đáng được tin cậy.

Các doanh nghiệp thương mại điện tử có thể xây trên blockchain Cybermiles để truy cập vào một mạng lưới rộng lớn của người mua và người bán, và có thể dùng Cybermiles Token (CMT) làm nền tảng cho thẻ trong ứng dụng của chính họ để hỗ trợ các chương trình như chia sẻ điểm khách hàng thân thiết. Cybermiles là tương lai của thương mại điện tử.

Giá trị

Tại Cybermiles, chúng tôi đã kết hợp công nghệ Blockchain vào thế giới thương mại điện tử, kết hợp các lợi ích từ cả hai vào một nền tảng duy nhất. CyberMiles là mạng blockchain Thông minh, Nhanh chóng và An toàn nhưng vẫn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông minh

CyberMiles đã tạo ra các mẫu hợp đồng thông minh tùy chỉnh cho các công ty thương mại điện tử để triển khai hoạt động kinh doanh của họ trên Blockchain một cách dễ dàng. Với việc triển khai công nghệ này, các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử sẽ được giải quyết, hiệu quả được cải thiện và mối quan hệ giữa người bán và người mua được củng cố.

Thông qua blockchain của CyberMiles, các doanh nghiệp thương mại điện tử có thể truy cập vào một nhóm lớn các mạng lưới bao gồm những người bán và người mua hiện hữu.

Ngoài ra, blockchain DPoS của CyberMiles hoàn toàn tương thích với Ethereum, điều này có nghĩa là cả Hợp đồng thông minh lẫn Ứng dụng Phân tán đều có thể được chuyển sang CyberMiles mà không thay đổi bất kỳ mã nào.

Nhanh chóng

Tốc độ giao dịch là tiêu chí quan trọng trong thương mại điện tử. CyberMiles xử lý 2.000 giao dịch mỗi giây (TPS) trên TestNet của mình và sẽ đạt 10.000 TPS khi MainNet được triển khai. Trong khi đó, VISA chỉ có thể quản lý tối đa 6.000 giao dịch mỗi giây.

CyberMiles được xây dựng dựa trên ý tưởng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu giao dịch thương mại điện tử đang tăng cao. Chế độ An toàn và Chế độ Không An toàn cũng sẽ cho phép mức TPS thậm chí còn cao hơn nữa bằng cách giảm số lượng nút (node).

An toàn

Đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử và người dùng của họ, sự an toàn của các quỹ là một đặc tính cốt yếu. Để đáp ứng cho nhu cầu an toàn tài chính này, CyberMiles đã thực hiện một biện pháp bảo vệ được định nghĩa là “trước phòng vệ” và “sau khôi phục”. “Trước phòng vệ” sẽ tự động phát hiện các hành vi khả nghi trên Blockchain của CyberMiles và chặn chúng. Hệ thống “Sau khôi phục” hỗ trợ khôi phục các quỹ bị mất thông qua cơ chế đồng thuận của cộng đồng.

Miễn phí

Chi phí và các khoản phí là một vấn đề quan trọng trong thương mại điện tử ngày nay. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại trên các nền tảng thương mại điện tử bằng cách trả một phần lớn doanh thu của họ cho các khoản phí hệ thống, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời và cơ hội đầu tư của họ cho đổi mới, sáng tạo.

Với CyberMiles, lợi ích của từng cá nhân và doanh nghiệp được bảo vệ chống lại tình trạng này, do hệ thống chỉ yêu cầu các khoản phí giao dịch rất nhỏ.