Đại biểu nguyên thủy

Đăng ký để trở thành Genesis Validator trên Blockchain của CyberMiles

Trước khi ra mắt CyberMiles Mainnet, CyberMiles Foundation sẽ xem xét và đánh giá các ứng cử viên và chọn ra 19 genesis validator để bắt đầu mạng blockchain. CyberMiles Foundation sẽ công bố kết quả lựa chọn trước khi ra mắt. Khi Mainnet được kích hoạt, tất cả tuyên bố ứng cử viên validator, việc bầu chọn validator và việc góp vốn CMT theo sau sẽ được thực hiện thông qua giao thức CyberMiles DPoS trên Mainnet (xem sách trắng DPoS của chúng tôi để biết thêm chi tiết).

Để CyberMiles Foundation xem xét thông tin đăng ký của ứng cử viên, ứng cử viên cần cung cấp các thông tin sau:

Thông tin công ty

1. Tên và logo
Tên và logo là cần thiết đối với các ứng cử viên để cho phép cộng đồng xác định danh tính của họ và phản ánh hình ảnh của họ một cách đơn giản.

2. Website
Website của bạn sẽ cung cấp thông tin về bạn cho cộng đồng. Nó cũng sẽ được hiển thị trong danh sách các validator được xác nhận của chúng tôi.

3. Thông tin đội ngũ
Các thành viên chủ chốt, chuyên môn và kinh nghiệm, ảnh và địa chỉ văn phòng của bạn.

Góp vốn CMT

4. Góp vốn
Vui lòng cung cấp số lượng CMT mà bạn dự định tự góp và số tiền tối đa tổng số CMT mà bạn sẵn sàng nhận cho các khoản góp.

Thông tin kỹ thuật

5. Thông tin trung tâm dữ liệu
Vui lòng cung cấp loại máy chủ, cấu hình, vị trí và loại bảo mật mà bạn sẽ thiết lập. Và vui lòng cho chúng tôi biết bạn có định chạy một máy chủ backup hay không.

6. Ngân sách
Vui lòng cho biết bạn có dự định dành ngân sách để tăng mức độ xuất hiện trong cộng đồng hoặc cho các nhu cầu kỹ thuật để trở thành một Validator không.

Thông tin cộng đồng

7. Kế hoạch phát triển hệ sinh thái
Vui lòng nêu chi tiết cách bạn dự định làm tăng thêm giá trị cho hệ sinh thái của CyberMiles sau khi bạn trở thành Validator.

8. Tiếp xúc với truyền thông xã hội
Xây dựng hoạt động tiếp xúc truyền thông mạnh mẽ sẽ xác định mức độ tương tác của bạn đối với cộng đồng. Đây là lý do tại sao chúng tôi hy vọng bạn có ít nhất 500 người theo dõi trong một trong các tài khoản truyền thông xã hội của bạn (Twitter, Facebook, Reddit, v.v.)

* Nếu bạn không thể truy cập vào biểu mẫu, hãy bấm vào đây